forrige
neste

Leder

Tor Arne Viksjø, Administrerende direktør i DIPS

kamera Tor Arne Viksjø er Administrerende direktør i DIPS

Del denne saken:

Kjære leser!

Velkommen til vårt andre digitale nummer av d:mag med mange spennende artikler fra e-helsevirksomheten i Norge. Første digitale magasin i vår fikk en god mottagelse, og vi ser at det gir oss en større fleksibilitet å levere magasinet digitalt. Artikler kan brukes i flere kanaler, og vi tror dette er et godt supplement til websider og sosiale media.

Øverst på prioriteringslista i år og neste år vil være utrulling av Arena. Det er svært befriende at vi har kommet så langt at vi nå endelig er i gang med Arena på deler av Diakonhjemmet Sykehus. Vi har etablert et tett og godt samarbeid rundt denne utrullingen, og prosjektet har så langt gått helt etter planen. Etter en måneds produksjon kan vi konkludere med at Arena fungerer og gjør jobben! Det har som vi forventet kommet mange endringsønsker og feilmeldinger, men volumet er ikke så høyt som noen av oss hadde fryktet. Det tror jeg skyldes at alle våre regioner og flere private sykehus har installert Arena og gjort gjennomgang, verifikasjon og kvalitetssikring av produktet i forkant. Mange endringsønsker har vi tatt tak i og gjort forbedringer, og alle alvorlige feil og mange småfeil har blitt rettet fortløpende. Neste store milepæl på Diakonhjemmet blir at somatikken går i produksjon i mars, og forberedelsene til dette er i full gang. Mer om prosjektet kan du lese om i denne utgaven.

Direktoratet for e-helse arbeider for å realisere visjonene for Én innbygger – én journal, og det er positivt at samhandling nå har fått en større plass i dette prosjektet enn da arbeidet startet. God funksjonalitet for samhandling er nødvendig, enten man satser på en stor suiteløsning i kommunesektoren eller ikke. Tiden er nå moden til å realisere dokumentdeling og gjennomgående prosess støtte uavhengig av underliggende leverandører og systemer. Da bør man bruke internasjonale standarder og moderne grensesnitt, og vi tror det ville vært svært fordelaktig om Helse-Norge bygger videre på arbeidet med arketyper i Nasjonal IKT. Ved å ha informasjonen definert i slike strukturer så muliggjøres helt andre gevinstpotensialer enn dersom all informasjon må mappes om til nye strukturer hos hver leverandør. Her mener vi Norge og DIPS har gått foran med sin satsing på OpenEHR.

Budskapet om at samhandling mellom ulike leverandører basert på åpne internasjonale standarder er framtiden, er noe vi opplever har fått god aksept både hos kundene, i Direktoratet for e-helse og hos leverandørene. Vi har invitert leverandører til samarbeid rundt dette, og vi håper dette fører frem. Men til tross for veldig mye velvilje, er det lite konkret handling som løfter dette nærmere realisering.

For den kommunale helsetjenesten har vi derfor besluttet at vi også gjør et nytt markedsfremstøt ved at vi har kjøpt én av de tre virksomhetene som leverer funksjonalitet til sykehjem og hjemmetjenester. Acos Levekår blir fra ca 1. mars en del av DIPS, og vi ønsker å bruke dette oppkjøpet til å vise hvordan vi skal realisere god samhandling mellom sykehusene og sykehjemmene. Samtidig mener vi at store deler av EPJ-funksjonaliteten som ligger i disse løsningene i framtiden bør kunne samles rundt en EPJ-kjerne som vi leverer.  

Slik har vi lyttet til budskapet fra direktoratet om at e-helsebransjen bør slå seg sammen/konsolidere for å kunne være konkurransedyktig i framtiden, og håper dette initiativet kan være med å inspirere flere leverandører i dette markedet til å gå i gang med konkrete prosjekter som møter de store utfordringene som eksisterer i denne delen av helsesektoren.

Det gleder oss også at vi er i gang med et stort samarbeidsprosjekt sammen med Helse Sør-Øst rundt EPJ Jounalinnsyn. Her vil vi sammen med kunden utvikle en plattform for å gi innsyn i EPJ-systemene i regionen. Det er i dag ni DIPS-installasjoner i regionen, og ved å ta i bruk en slik teknologi kan vi realisere viktige deler av funksjonaliteten som ligger i en felles database, samtidig som dette er et viktig skritt mot Én innbygger – én journal.

Denne lederen er den siste lederen jeg skriver som direktør i DIPS. Som kjent overtar Kolbjørn Haarr 1. januar, og jeg går over til en stilling som strategisk rådgiver. Jeg ønsker Kolbjørn lykke til med å videreføre det vi har startet på i DIPS, og ser fram til et godt samarbeid i årene fremover!

Jeg håper du har glede av å følge med i den spennende utviklingen i markedet og finner artiklene i magasinet interessante. Kom gjerne med forslag til artikler til neste utgave!

 

Tor Arne Viksjø
Administrerende direktør

Del denne saken:

dips.no

Vil du holde deg oppdatert på e-helse?

  • Eksklusive nyheter
  • Motta siste nytt fra DIPS
  • Meld deg på i dag