forrige
neste

“En driver av utviklinga”

Tor Arne Viksjø overlater direktørstolen i DIPS til Kolbjørn Haarr ved nyttår, og DIPS vil få fortsette å nyte godt av Viksjøs kompetanse i hans nye rolle som strategisk rådgiver for selskapet. Viksjø har ledet DIPS siden han var med å etablere selskapet i 1987. Les hva han skriver i sin siste d:mag leder her. I årenes løp har DIPS blitt stadig større og viktigere, og Viksjø er blitt et av de viktigste navnene i norsk e-helse. Som en overraskelse til Viksjø har vi i redaksjonen samlet et knippe hilsener fra kunder og nære samarbeidspartnere.

Del denne saken:

Godt jobbet!

Tor Arne Viksjø har vært en pioner i arbeidet med å utvikle og ta i bruk informasjonsteknologi for å styrke pasientsikkerheten i Norge. Det står det respekt av.

Han har vært en viktig aktør i arbeidet med å utvikle systemer og programmer for elektronisk behandling og lagring av pasientinformasjon. Hans innsats er og har vært viktig for kompetansen vi har bygget opp runde e-helse i Norge.

Helse Sør-Øst RHF, helseforetakene i regionen, våre medarbeidere og pasienter takker for innstasen – og ønsker lykke til videre.

 

Cathrine M. Lofthus
Administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF

Ein driver av utviklinga

Tor Arne Viksjø har vore ein god og viktig samarbeidpartnar for oss i Helse Vest.

I 2007 innførde vi elektronisk pasientjournal og DIPS var løysinga vi gjekk for. Åra sidan har vore ei reise både for DIPS og for helse-Noreg, også når det gjeld teknologi. Tor Arne Viksjø har, både i leiarskapet av DIPS og som fagperson, følgd og vore med å drive denne utviklinga. Han skal ha mykje av æra både for ei enorm utvikling for selskapet DIPS, for teknologien dei utviklar og bidraget dette har vore for sjukehusa.

Gjennom tre tiår har Tor Arne Viksjø gått inn i arbeidet med kompetanse og eit stort engasjement for sektoren, pasientar og medarbeidarar – og for synergiane som blir skapt oss i mellom.

Sjølvsagt har det vært tunge tak, ofte løyst i open og god i dialog.

Vi takkar Tor Arne Viksjø for et godt samarbeid, ønsker han lykke til i vidare prosjekt og ser fram til at han framleis har ei stemme i utviklinga av e-helseområdet vi er så avhengige av.

 

Herlof Nilssen
Administr.direktør, Helse Vest RHF

Proaktiv og offensiv

Det hører til sjeldenhetene at et nordnorsk selskap evner å løfte seg til å bli en sentral leverandør på den nasjonale arenaen. Det er derfor intet mindre enn imponerende hvorledes selskapet under din ledelse – møysommelig og gjennom å bygge selskapet stein på stein – har lagt fundamentet for hvor DIPS er i dag. En leverandør som på likeverdige vilkår konkurrerer mot større internasjonale leverandører.  Og hvor selskapet posisjonerer seg proaktivt og offensivt for å møte de endringer som nå kommer. De avtrykk du har satt innen norsk e-helseindustri står det stor respekt av.

 

Lars Vorland, adm. direktør, og Bjørn Nilsen, IT-sjef, Helse Nord RHF

«En plante må vokse for ikke å dø»

Jeg har jobbet med deg, Tor Arne, siden 1991. Først som kunde og fra 1996 som ansatt i DIPS.

Din bioingeniør- og IT-kompetanse, samt personlige drivkraft for bedre sykehusdrift har vært en suksessformel!

På 90-tallet ble du i helsevesenet omtalt for din enorme kapasitet intellektuelt og arbeidsmessig.

Internt har du fokusert på vekststrategien «En plante må vokse for ikke å dø», og felles innsats mot konkrete mål.

Fast holdning om at ansattes kompetanse er bedriftens kapital, og må tas godt vare på. Opptatt av å engasjere flinke folk og delegere ansvar.

Alt av vesentlig betydning for den innovasjon DIPS har skapt i helsesektoren!

Lykke til videre med jobben!

 

Ingrid Egelandsaa
Kvalitetssikringsleder og personvernombud, DIPS AS

Takk for eventyret!

Første gang jeg traff Tor Arne var i 1999 i Bodø. Jeg var der for å bli enig om kontrakt for innføring av DIPS og elektronisk journal i Aust-Agder Sykehus. Dette var starten på et 15 år langt godt, krevende og spennende samarbeid. Da det ble tillatt å lagre pasientjournalene elektronisk og makulere papiret, var sykehuset i Arendal klar. Sykehuset ville selvfølgelig ha alle dokumentene integrert i DIPS sitt system, og Tor Arne grep ballen. Han var tålmodig overfor kundens krav, hadde tro på sine ansatte og var villig til å satse.

Da DIPS vant konkurransen om innføring av EPJ i Helse Sør-Øst, ble jeg med på lasset. Jeg gikk fra å være kunde til å bli seniorrådgiver, med Tor Arne som sjef. Samarbeidet var inspirerende, trygt og godt. Selv om det til tider stormet rundt noen prosjekt, beholdt Tor Arne roen. Han var alltid saklig, høflig og løsningsorientert. Han levde etter mottoet «Kunden har rett».

DIPS EPJ systemet fungerer i 80 prosent av landets sykehus i dag. Tor Arne kan virkelig kalles «Far EPJ» i landet vårt. Uten hans fine personlighet, store arbeidskapasitet, hans evner, mot og vilje til å satse ville nok «DIPS-kartet» sett annerledes ut nå.

En stor takk til deg Tor Arne, for at jeg har fått oppleve DIPS-eventyret sammen med deg. Du er unik.

 

Gerd Saanum Gulstad
pensjonist, tidligere ansatt i DIPS og vinner av DIPS-prisen i 2001.

I toppen av flaggstanga!

I en mannsalder har du vært leder for DIPS. Hver dag i alle disse årene har du levd og åndet for at DIPS skulle bli det aller beste e-helsesystemet. Mange og lange arbeidsdager har du hatt, fra den spede begynnelse i kjelleren på Nordland sentralsykehus og fram til i dag, hvor DIPS fremstår som landets ledende IT-firma innenfor e-helse. Din innsats, stå-på-vilje, kreativitet og genuine interesse for fagfeltet står det den største respekt av. Du er DIPS-gründeren med stor G, og ingen gjør deg rangen stridig!

Jeg har kjent deg i snart 42 år, fra den gang jeg kom som fysiokjemikerelev til klinisk kjemisk lab ved Nordland sentralsykehus en tidlig januardag i 1977. Du var en absolutt ener der også. Med dine store fagkunnskaper bidro du til å utvikle og utvide laboratoriets servicetjenester. Som person var du et naturlig midtpunkt, og alle elsket festlighetene du arrangerte, enten det var hjemme eller på hytta på Løp. Husker spesielt St.Hansaften i -78, stemmingen var høy og upåklagelig, da du og jeg besteg hyttas flaggstang.

Når du nå trer tilbake som adm.dir. for DIPS AS, kan du se tilbake på en historie som du har bidratt til å sette store og varige spor i. Få, om noen i det hele tatt, har betydd så mye for utviklingen og moderniseringen av norsk e-helse som du. Takk for at jeg har fått være med på denne utrolige reisen, dette eventyret som du startet for 30 år siden.

 

Hans O. Karoliussen
Senior systemarkitekt, DIPS AS

Kunnskapsrik, trygg og modig

Tor Arne er først og fremst gründer og innovatør. Utviklingen av DIPS skyldes felles innsats fra alle de dyktige medarbeiderne, men en viktig årsak til suksessen er den kunnskapen Tor Arne har både på detaljnivå og overordnet om helsevesenet og sykehusene. Dette preger hele organisasjonen. Du finner ikke noen andre store e-helseselskap hvor de ansatte har så detaljert og godt kunnskapsnivå om den norske helsetjenesten som i DIPS.

Ved siden av dette er det så tydelig at Tor Arne er glad i medarbeiderne sine og de er glad i han. Samholdet er sterkt, og de har bygget en god DIPS-kultur.

Jeg har kjent til Tor Arne omtrent siden DIPS startet opp og jeg selv jobbet i IT-bransjen. Vi noterte oss dette lille selskapet som skulle brukes av norsk helsevesen. De startet opp 3-4 stykker som nå er snart 300 ansatte og Norges største e-helseselskap. Tor Arne nyter velfortjent stor respekt for det DIPS har fått til, og for å ha bygget opp spesielt Bodø til et sterkt norsk e-helsemiljø.

Tor Arne er et lunt og varmt menneske, og egentlig ganske så stillferdig i måten han fremstår på. Men vær trygg på at han ALLTID er pålogget!

Ved siden av å være kunnskapsrik, er han er en god strateg, han har sterk tro på det DIPS gjør og tør å satse. I rette øyeblikk tar han nå selskapet videre med ny styringsmodell og nytt eierskap, for å kunne fortsette veksten med en ny form for profesjonalitet.   

Tor Arne Viksjø har betydd enormt for norsk e-helseindustri, og jeg er veldig glad for at han skal være med videre i selskapet. DIPS er i en spennende brytningstid, og med kjøpet av Acos skal vi inn på nye markeder.

Det er bare å glede seg til resten!

 

Anne-Grete Strøm-Erichssen
styreleder DIPS AS

En av våre største pionerer

Tor Arne Viksjø er uten tvil en av våre største pionerer. Ikke bare har han bygget DIPS, men den kraft Tor Arne har vært for oppstart av elektroniske pasientjournaler, har ført til et Norge som et av de mest avanserte land i verden.  DIPS er et norsk industrieventyr, og mye av æren for dette hviler på Tor Arnes utrettelige arbeid.

Samtidig vil jeg berømme Tor Arne for hans alltid tilstedeværende og åpne blikk på vegne av hele næringen, hans evne til å skape samarbeidsarenaer og hans uredde stemme. Tor Arne var med på å starte IKT-Norges helsepolitiske arbeid på vegne av hele næringen og har vært en aktiv bidragsyter i 10 år sammen med oss. Der mange ser umuligheter ser Tor Arne muligheter, tross det ofte kan koste både tid og krefter. Tor Arne er et viktig korrektiv til det etablerte og ikke minst i ryddingen av offentlig og privat rolleblanding.

Tor Arne har også sittet i IKT-Norges styre i en periode og jeg vil takke for alle gode samtaler, hans evne til å dele og ikke minst løfte hele næringen. Din styrke er viktig for oss alle!

 

Heidi Austlid
administrerende direktør, IKT-Norge

Del denne saken:

dips.no

Vil du holde deg oppdatert på e-helse?

  • Eksklusive nyheter
  • Motta siste nytt fra DIPS
  • Meld deg på i dag