Utnytter ventetiden før innføring av DIPS Arena

I løpet av det kommende året skal samtlige sykehus i Helse Nord og Helse Vest få tilgang til Arena. Heidi Johansen leder innføringsprosjektet i nord.

Viktige steg mot flere digitale innbyggertjenester

Videokonsultasjoner direkte fra DIPS, og digitale innkallingsbrev er to steg på veien mot å gjøre helsetjenesten mer tilgjengelig for pasienten.

Pandemien som katalysator for endring

Da korona-pandemien sendte hele Norge inn i krise, leverte DIPS nye produkt til sykehusene i løpet av ett til to døgn. Her er historien om hvordan det var ‒ og er ‒ mulig.

DIPS Front gir kommunene frihet til å bestemme selv

DIPS Front sørger for at kommunene selv kan velge akkurat hvilke produkter og tjenester de vil ha integrert inn pasientjournalsystemet DIPS CosDoc. Som for eksempel planleggingsverktøy for hjemmetjenesten.

DIPS-klinikere bidrar i dugnaden mot korona

Hver femte ansatte i DIPS er opprinnelig kliniker. I krisen Norge og verden står inne i, føler flere av dem sterkt på å ville hjelpe sine gamle kollegaer. Siv Marie Lien er blant de som tar vakter i sykehus for å pleie pasienter med koronasmitte.

Banebrytende oppgradering

De første sykehusene i Norge er nå rigget for å kunne dele og få innsyn i journaler på tvers av både helseforetak, -regioner og -tjenestenivå i hele landet. DIPS og Helse Sør-Øst har løst første steg av utfordringen som de fleste fortsatt bare snakker om.

Går opp løypa for DIPS Arena

Diakonhjemmet sykehus sammenlikner det å være sist ut med et IT-prosjekt som å gå i preparerte skiløyper. Med DIPS Arena er de helt først, og har tråkket løype. IT-lederen mener de har satt gode, historiske spor.

Evig offensiv

De står fremst i DIPS-plogen som brøyter vei til en ny teknologisk virkelighet i Helse-Norge.

Pakker fremtiden inn i forløp

Ved Alderspsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus har Solveig Sørhaug pakket ut både nytt dataprogram, og den nye rettigheten pakkeforløp.

Økt frykt for å miste direkte kontakt med lege

Gradvis blir pasientene mer klar over digitaliseringen av helsetjenesten, samtidig øker deres frykt for å miste den personlige kontakten med legen. Da det ble innført bompenger på Jæren, opplevde Helse Vest økt trykk på sine digitale tjenester.

Mer digital – mindre pasienttid

Selv om den digitale modningen øker i hele Norge, har ikke den forventede gevinsten av digitaliseringen slått inn i helsetjenesten. Sykepleiere opplever ikke at de får mer tid til pasientene.

Farvel, kjære Tor Arne

Tor Arne har seilt. Stille kastet han loss, og forsvant inn i natten. Den ukuelige optimisten, som aldri var redd for å aksle det andre så på som umulige utfordringer, måtte til slutt gi tapt mot sykdommen som har jaget han i noen år nå.

Kunnskapstørst

Å skulle erstatte en gründer i sjefsstolen er aldri lett. Mange sikter høyt når det gjelder etterfølgerens egenskaper. Han som DIPS har valgt, kan faktisk fly!

Lanserer DIPS Front

I dag, 1. april, får DIPS 30 nye ansatte med spisskompetanse på kommunesektoren. Det nye forretningsområdet heter DIPS Front, og er et av flere grep DIPS gjør for å utvikle løsninger som støtter visjonen «Én innbygger – én journal.»

Leder

Velkommen til vårt andre digitale nummer av d:mag med mange spennende artikler fra e-helsevirksomheten i Norge.

Gjør klart for nasjonal dokumentdeling

Direktoratet for e-helse har satt seg som mål å gjøre journaldokumenter fra hele helsesektoren tilgjengelig for både helsepersonell og innbyggere. Første pilot kjøres via Kjernejournal i 2019.

Forenkler henvisning til radiologi

Ved Melbu legekontor tar de med begeistring i bruk mer teknologi for å gi bedre service til pasientene. Som DIPS Interactor for radiologi.

Først ut med elektronisk tvangsprotokoll

Diakonhjemmet Sykehus er først ut med å ta i bruk den nye vedtaksmodulen i DIPS Arena.

“En driver av utviklinga”

Tor Arne Viksjø overlater direktørstolen i DIPS til Kolbjørn Haarr ved nyttår, og DIPS vil få fortsette å nyte godt av Viksjøs kompetanse i hans nye rolle som strategisk rådgiver for selskapet.

En smidigere mastodont

Den nye teknologidirektøren i Helse Sør-Øst ser betydelig mer smidig ut enn mastodonten han skal modernisere med digitale verktøy. Men Rune Simensens ambisjon er veldig tydelig: Flere kjappe løsninger raskere ut til folket – med DIPS i ryggen.

Satser på snarveien

Helse Sør-Øst vil gjøre det mulig for eget helsepersonell å lese journaldokumenter fra alle helseforetakene i regionen når de har tjenstlig behov, ved hjelp av en løsning for å dele informasjon.

Stø kurs i ukjent terreng

Kjersti Sletteng, prosjektleder for verdens første innføring av DIPS Arena, fant tidlig ut at jobben kunne sammenliknes med å ta seg fram i ukjent terreng i veldig tett tåke. Her er historien om hvordan Diakonhjemmet nådde fra start til mål på knappe seks måneder.

– Får ikke mer tid til pasienten

Verken pasienter eller helsepersonell opplever at innføring av digitale tjenester og verktøy frigjør mer tid til personlige møter mellom pasient og behandler.

Pasientombud: – Det går fremover

– Muligheten for innsyn er fortsatt for lite kjent i befolkningen, men denne undersøkelsen, og våre brukererfaringer, viser at det går riktig vei, sier pasient- og brukerombud Lisa Refsnes i Sogn og Fjordane.

Liten kunnskap om kjernejournalen

Bare 1 av 4 i befolkningen vet forskjellen på kjernejournal og pasientjournal. Men en av dem som har forsket mest på kjernejournal her til lands, er faktisk positivt overrasket over dette resultatet.

Omfavner innlogging i egen journal

Seks av 10 nordmenn vet fortsatt ikke om de har tilgang til sin elektroniske pasientjournal (EPJ). Men blant de som har lest journalen sin, er tilfredsheten høy.

Milepælen er nådd

Det er 1,3 milliarder kroner og sju år siden DIPS begynte å utvikle DIPS Arena. Milepælen som ble nådd i januar i år er den største for det norske selskapet noensinne, og i EPJ-verdenen tåler hendelsen sammenlikning med lanseringen av smarttelefonen.

– Bedre tilgang gir økt modenhet

– Resultatene fra Norsk e-helsebarometer er spennende og hyggelige – men etterlater også noen interessante spørsmål, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.

Styrket tillit til e-helse: Pasientene modnes digitalt

Økt digital modenhet blant befolkningen, styrket tillit til helsevesen og behandlere, og økt kjennskap og bruk av digitale helsetjenester. Norsk e-helsebarometer 2018 er hyggelig lesning for alle som jobber med e-helse.

Pasientenes hovedbekymring: Sensitiv informasjon på avveie

Nordmenn er mer bekymret for at sensitiv pasientinformasjon skal tilflyte uvedkommende, enn de er for feil behandling på sykehuset.

DIPS med nye muskler

DIPS har fått den ultimate bekreftelsen på hvor attraktivt både selskapet og e-helse er. Investorselskapet AWC sitt inntog i selskapet gir DIPS mulighet til virkelig å kunne ta posisjon, både nasjonalt og internasjonalt.

Skal berge bærekraften

En aldrende befolkning med stadig økende behov for helsetjenester, en vekst i oljepengebruken som ikke kan fortsette, kombinert med altfor få hender i helsetjenesten. Dette er diagnosene Norge har fått, hvor e-helse og digitalisering er foreskrevet medisin. e-helsesjef Lars Bjørgan Schrøder vil minne om bivirkningen: Risiko.

DIPS inne i veikartet

Direktoratet for e-helse skisserer i sitt nyeste veikart tre parallelle tiltak som samlet skal lede til målet «Én innbygger – én journal». Ved siden av Helseplattformen, som skal forene hele helsetjenesten i Helse Midt i ett system, skal de tre øvrige helseregionene sørge for en felles vei videre med DIPS og DIPS Arena.

Fremtiden møtte fremtiden

Helse Nord har latt morgendagens helsesekretærer teste morgendagens elektroniske pasientjournal. De ble rett og slett begeistret.

Leder

Velkommen til det første digitale nummeret av d:mag med mange spennende artikler fra flere deler av e-helsevirksomheten i Norge.

Stor interesse for kliniker-app

DIPS + Telenor = sant, og partnerskapet bærer allerede frukter i form av en app. Mange sykehus har meldt seg og vil teste kliniker-appen som lanseres til høsten. Tidligere kirurg, Naeem Zahid, er blant de som har ventet lenge på denne milepælen.

Utstillingsvinduet

Innen mai 2019 vil Diakonhjemmet ha tatt i bruk DIPS Arena som pasientjournal over hele sykehuset. Både DIPS og sykehusdirektør Anders Mohn Frafjord håper å gjøre Diakonhjemmet Sykehus til et utstillingsvindu for fremtidens EPJ-løsning.

På vei ut på arenaen

Mens kundene gjør seg stadig bedre kjent med DIPS Arena, så legger DIPS til rette for tett og åpen dialog, prioriterer endringsønsker og jobber for at Arena skal innta arenaen så smidig som mulig. Annette Hole Sjøborg koordinerer det hele.

dips.no

Vil du holde deg oppdatert på e-helse?

  • Eksklusive nyheter
  • Motta siste nytt fra DIPS
  • Meld deg på i dag